Dobrodošli na internet prezentaciju Udruženja hrišćana sedmog dana.


Na stranicma ove prezentacije pronaćićete materjale koji promovišu svetkovanje Subote - sedmog dana u sedmici kao dan sedmičnog Šabata.


Naša je želja i molitva da vam pomognemo da uočite, često zaboravljeno i zanemareno biblijsko učenje o važnosti svetkovanja ovog dana.


Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.

 

2. Mojsijeva 20,8-11