Udruženje hrišćana sedmog dana je udruženje građana koje ima za cilj da promoviše subotu kao sedmi dan. Njeni članovi pripadaju različitim crkvama i denominacijama.


Registrovani smo u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava SCG rešenjem br. 2/0-1162/2-2004-06 od 06.09.2004. godine.


Do sada smo objavili nekoliko traktata i knjiga. Sve njih, možete da pronađete u pdf formatu u delu za literaturu. Svu ovu literaturu možete takože i da naručite poštom.


Iako materijali objavljeni na ovom sajtu u velikom broju slučajeva potiču iz pera autora koji pripadaju Crkvi baptista sedmog dana - ovo nije prezentacija nijedne crkve.


Materjali koje vam predstavljamo na ovoj internet prezentaciji ne odražavaju obavezno verovanje svih članova Udruženja, već ona verovanja koju većina nas ima. Veroispovedanje baptistia sedmog dana u velikoj meri objedinjuje verovanja naših članova.


Ukoliko želite više da saznate o našem Udruženju biće nam drago da nam se javite pismom ili e-mailom.