Literatura    Traktati

UPOREDNI PREGLED VEROVANJA


Često se dešava da se Crkva baptista sedmog dana zameni s mnogo većom, ali i mnogo mlađom, Crkvom adventista sedmog dana (koja u našoj zemlji deluje pod imenom Hrišćanska adventistička crkva). Iako u određenim oblastima postoji izvesno slaganje, između ove dve crkve postoje značajne istorijske i teološke razlike.

 

Kompletan traktat u HTML-u ili PDF formatu.

CRKVA BAPTISTA SEDMOG DANA

 

Poput ostalih baptista, i Baptisti sedmog dana veruju u:

 

 • Spasenje blagodaću verom u Isusa Hrista.
 • Sveto pismo kao nadahnutu Reč Božju. Sveto pismo je autoritet za našu veru i svakodnevni život.
 • Krštenjem verujućih, podronjenjem, kao svedočanstvo našeg prihvatanja Isusa Hrista kao Gospoda i Spasitelja.
 • Slobodu kroz i pod vođstvom Svetog Duha.
 • Kongregacionalni oblik crkvene uprave. Svaki član crkve ima pravo da učestvuje u donošenju odluka koje crkva donosi.

 

Kompletan traktat, ćirilica i latinica u PDF formatu.


ŠTA SVETO PISMO UČI O SUBOTI

 

 • Ko je ustanovio Subotu?
 • Kada je ustanovljena Subota?
 • Koji dan u sedmici je blagoslovljen kao Dan odmora?
 • Kada Subota počinje i kada se završava?
 • Kome pripada Subota?
 • Šta su proroci poučavali u pogledu Subote?

 

Kompletan traktat u PDF formatu.


DAN KADA JE VASKRSAO GOSPOD

 

      Često se podrazumeva da je Isus razapet u petak i da je vaskrsao u nedelju ujutro na dan Vaskrsa.
      Donedavno je izgledalo da niko nije ni dovodio u pitanje dokaz o ovoj tradiciji – „Veliki petak – Vaskršnja nedelja“. Međutim, Sveto pismo ili Biblija nas uči da sve proveravamo. Kada sagledamo dokaze verovatno ćemo biti nemalo iznenađeni. Kao dokaz imamo autoritet koji ne dovodimo u pitanje: jedini pravi istorijski zapis – Sveto pismo ili Bibliju.

Kompletan traktat u PDF formatu.


ČISTO I NEČISTO

 

Studija o čistoj i nečistoj hrani u Bibliji

 

     Tekst pred vama predstavlja biblijsko istraživanje o „čistoj i nečistoj hrani“. Ovom prilikom ostavićemo po strani ono što su ljudi pisali i njihove ideje o ovom pitanju, i usredsredićemo se na ono što Biblija naziva „nečistom hranom“. Ovo proučavanje se bavi isključivo teološkim, a ne zdravstvenim aspektom ovog pitanja.

 

Kompletan traktat u PDF formatu.


Ovde možete skinuti program za otvaranje PDF dokumenta.

Ukoliko želite da dobijete traktate na poštansku adresu pišite nam office@hriscanisedmogdana.org.rs